Algemene voorwaarden

Tantrayonimassage.com biedt naast de geleverde diensten ook spirituele artikelen te koop aan in een webshop, met als BTW nummer BE0559.873.904. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Theodoor Sevenslaan 90/02 te 8500 Kortrijk.

Het plaatsen van een bestelling is akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.
Dient u om een bepaalde reden contact op te nemen met Tantrayonimassage.com, dan kan u zich wenden tot één van de mogelijkheden op de Contact pagina.

Artikel 1

De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Meer details over de betaalmogelijkheden vindt u terug op de Betaling pagina.

Tantrayonimassage.com zal de bestelde artikelen leveren nadat de betaling is ontvangen.  De levertijd gaat in op het moment dat wij de betaling hebben ontvangen.

Wanneer u bij het bestellen kiest voor een betaling via overschrijving, dan gebruikt u hiervoor de volgende gegevens: Tantrayonimassage.com – ING Bank - IBAN BE70 6528 3756 0225 met vermelding van uw bestelnummer in de mededeling.

Artikel 2

Tantrayonimassage.com brengt vezendkosten in rekening.
Deze zijn voor uw rekening, ook bij retourzendingen.

Meer details vindt u op de Verzending pagina.

Artikel 3

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u per e-mail een bevestiging toegestuurd.

Van zodra het verschuldigde bedrag werd ontvangen, verzendt Tantrayonimassage.com de bestelde artikelen (mits ze op voorraad zijn) binnen 1-2 werkdagen.

Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd kunnen geleverd worden, neemt Tantrayonimassage.com contact op via e-mail.

Artikel 4

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet, dan kunt u de bestelling op eigen kosten retourneren op voorwaarde dat het geen hygiënische artikelen betreft (bv. yoni ei/stick, menstruatiecup).  U dient de retour te doen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen met vermelding van reden retour.  Graag per e-mail ook bevestigen wat de redenen zijn van de retour.

Houd er rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet bevestigde retourzendingen door ons niet zullen worden gecrediteerd.

De retourzending van de producten dient te gebeuren in originele verpakking en de artikelen dienen ongebruikt te zijn.  U dient de retourzending te sturen naar:

TANTRAYONIMASSAGE.COM
Theodoor Sevenslaan 90/02
8500 Kortrijk
België

Tantrayonimassage.com, zal de aankoopwaarde na ontvangst van de retour goederen zo spoedig mogelijk terugbetalen.  Tantrayonimassage.com behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd, of wanneer het artikel niet in de originele verpakking retour is gezonden.

Tantrayonimassage.com behoudt zich ook het recht voor retourzendingen te weigeren, wanneer de artikelen niet binnen de 14 dagen na aflevering van bestelling zijn teruggezonden, of niet via e-mail met reden bevestigd zijn geweest.

Wij doen er alles aan om uw bestelling zo goed en verzorgd mogelijk in te pakken en te verzenden, maar is uw bestelling beschadigd aangekomen, dan dient u dit nog dezelfde dag aan Tantrayonimassage.com via e-mail te melden.  Is uw bestelling onvolledig, gelieve dit dan ook dezelfde dag via e-mail aan Tantrayonimassage.com te melden.

Artikel 5

Tantrayonimassage.com staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de vermelde specificaties op de website.  Uitzonderingen hierop vormen eventuele kleurverschillen.  Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die te wijten zijn aan schuld van de klant vallen niet onder garantie.

Artikel 6

Tantrayonimassage.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan, ernstige bedrijfsstoringen bij Tantrayonimassage.com en transportstagnatie.

Artikel 7

Tantrayonimassage.com is in zijn geheel, inclusief naamgeving, ontwerp, lay-out en tekst auteursrechterlijk beschermd.  Niets van de website van Tantrayonimassage.com mag zonder toestemming van Tantrayonimassage.com worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Artikel 8

Tantrayonimassage.com geeft geen enkele persoonsgegevens van de klant door aan derden.  Tantrayonimassage.com gebruikt de klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestelling en eigen gebruik.

Artikel 9

Alle bestelde goederen dienen eerst te worden betaald.  Voor zakelijke bestellingen met BTW nummer wordt de factuur u standaard via e-mail bezorgd.  Voor bestellingen zonder BTW nummer kan dit op aanvraag.

Artikel 10

Bestellingen welke buiten de schuld van Tantrayonimassage.com tijdens het verzenden zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of  niet worden vergoed. Wanneer kan aangetoond worden dat het zoekraken te wijten is aan nalatigheid van Tantrayonimassage.com, geldt deze maatregel niet.  De zending wordt steeds gedaan met een trackingnummer, zodat de zending gevolgd kan worden.

Artikel 11

Tantrayonimassage.com behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen om welke reden dan ook, zeker mocht dit omwille van wettelijke voorschriften vereist zijn. 

Alle teksten en omschrijvingen op de website moeten worden beschouwd als aanwijzingen of aanduidingen voor de aangeboden producten.