Meldingen en klachten

Begrippen

Tantrayonimassage.com - De oprichter van Tantrayonimassage.com (BTW: BE0559873904). Hiernaar wordt verwezen met 'we' en 'wij'.

Aanbieder - Een professional die zich op de Tantrayonimassage.com website presenteert door middel van een eigen profielpagina.

Melding - Een uiting van onvrede door een klant of derde partij met betrekking tot het handelen van een aanbieder in professionele context.

Klacht - Een melding die door een klachtencommissie in behandeling wordt genomen.

Aanklacht - Een officiële beschuldiging die betrekking heeft op de klacht, aangegeven bij justitie.

Inleiding

Als Tantrayonimassage.com hebben we de intentie om onafhankelijk te zijn. De aanbieders vermeld op Tantrayonimassage.com onderschrijven allen de ethische gedragscode, maar we dragen geen verantwoordelijkheid voor het aanbod van de aanbieders op de site. Tegelijkertijd willen we graag dat de kwaliteit van de tantraprofessionals die op Tantrayonimassage.com vermeld staan zo hoog mogelijk is. Hoe een professional omgaat met meldingen en klachten over zijn of haar werk is hierbij één van de graadmeters.

Tantrayonimassage.com neemt geen meldingen of klachten over aanbieders in behandeling. Indien wij meldingen of klachten over een aanbieder ontvangen, proberen we hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan, zowel richting klanten als aanbieders. Hieronder vind je in het kort wat wij hierin wel en niet kunnen en willen betekenen.

Meldingen

Wat we doen in geval van een melding over een aanbieder op de Tantrayonimassage.com website:

 • Als we een melding over een aanbieder ontvangen, raden we de klant in eerste instantie aan deze melding ook bij de aanbieder voor te leggen en er in gesprek samen uit te komen. Waar nodig kunnen we suggesties bieden voor ondersteuning of mediatie.
 • In geval van een melding over ernstig misbruik of strafbare feiten raden we de klant aan aangifte te doen. Tantrayonimassage.com kan hierop besluiten de pagina van de aanbieder onzichtbaar te maken. Hiervoor nemen we eerst contact op met de aanbieder.
 • Indien blijkt dat klant en aanbieder samen tot een bevredigende afhandeling komen, ondernemen we geen actie.
 • Indien klant en aanbieder er (vooralsnog) samen niet uitkomen, kan Tantrayonimassage.com besluiten de pagina van de aanbieder, in afwachting van verdere ontwikkelingen, (tijdelijk) onzichtbaar te maken op de website. Dit wordt gemeld bij de aanbieder.
 • Wanneer er bij Tantrayonimassage.com meerdere meldingen over een aanbieder bekend zijn die niet tot een klacht hebben geleid, kunnen we, afhankelijk van het aantal meldingen en de aard en actualiteit ervan, besluiten de pagina van de aanbieder onzichtbaar te maken. Dit wordt gemeld bij de aanbieder.
 • Tantrayonimassage.com staat open voor een gesprek met een aanbieder waarover meldingen zijn, om te horen hoe hij of zij hiermee omgaat.
 • We pleiten voor open en transparante communicatie, ook tussen melder en aanbieder. We delen echter geen privacy gevoelige informatie zonder expliciet toestemming van de melder of aanbieder.
 • In geval van een verschil van mening over de keuze een aanbieder al dan niet te verwijderen van de website behoudt Tantrayonimassage.com zich het recht voor hier de doorslaggevende keuze in te maken.

Klachten

Wat we doen in geval van een klacht over een aanbieder op de Tantrayonimassage.com website:

 • Tantrayonimassage.com heeft geen klachtencommissie en neemt geen klachten over aanbieders in behandeling. Wel kan een melder worden doorverwezen naar de juiste instanties om te worden ondersteund in dit traject.
 • Als we bericht ontvangen dat er een klachtenprocedure tegen een aanbieder loopt bij een officiële klachtencommissie behoudt Tantrayonimassage.com zich het recht voor de pagina van de aanbieder onzichtbaar te maken tot er een uitspraak is.
 • Afhankelijk van de uitspraak van een klachtencommissie kan Tantrayonimassage.com de pagina van een aanbieder opnieuw zichtbaar maken, onzichtbaar houden tot de aanbieder aan bepaalde voorwaarden van de commissie voldoet (bijv. therapie of bijscholing), of de pagina definitief verwijderen.
 • In geval van een verschil van mening over de keuze een aanbieder al dan niet te verwijderen van de website behoudt Tantrayonimassage.com zich het recht voor hier de doorslaggevende keuze in te maken.

Aanklacht

Wat we doen in geval van een aanklacht tegen een aanbieder op de Tantrayonimassage.com website:

 • In geval van een aanklacht en daarop volgend strafrechtelijk proces tegen een aanbieder, wordt de pagina van de aanbieder van de site gehaald tot er een uitspraak is.
 • Bij veroordeling wordt de aanbieder niet meer teruggeplaatst op de site.