Tantra massage

De geschiedenis van tantra massage

Tantra is, los van tantra massage, een spirituele traditie van vele duizenden jaren oud afkomstig uit India.
De boeddhistische versie ervan is daar in de 3e eeuw na Christus ontstaan en vanaf de 8e eeuw verspreidde tantra zich dan ook naar Tibet en het Verre Oosten.

In tantra wordt gewerkt met de subtiele energieën binnen het lichaam en het universum om op deze manier tot spirituele groei en fysieke gezondheid te komen. Yoga, meditatie, ademhalings- en concentratietechnieken worden binnen tantra aangewend om een dergelijke evolutie te bewerkstelligen.

Het woord ‘tantra’ duidt in essentie op een geschrift, behorend tot esoterische hindoeïstische of boeddhistische tradities. Het is afkomstig van het Sanskriet woord ‘tantram’ waaruit de betekenis “netwerk, matrix, web” kan afgeleid worden.

In de Westerse wereld wordt aan tantra op allerlei manieren een persoonlijke invulling gegeven waardoor het moeilijk is om nog te weten wat de authentieke leer juist inhoudt.

Wat is tantra massage?

Tantra massage chakra'sVan tantra massage was er in de oude geschriften nooit sprake. De maatschappij en bevolking van toen verkeerde in een veel gezondere toestand dan de huidige (vooral Westerse) wereldbevolking. In onze maatschappij worden we namelijk aangetast door veel meer ‘vervuiling’ (elektromagnetische straling, chemicaliën, zware metalen,...), stress,... en vele andere belastingen welke vaak een zware tol eisen van het lichaam. Een massage heeft bijgevolg zonder enige twijfel een heilzame werking aangezien het in de eerste plaats een ontspannend effect heeft op lichaam en geest.

In de Somananda Tantra School stelde Somananda vanuit zijn rijkelijke ervaring met tantra en ayurveda een efficiënte behandeling samen waarmee verregaande resultaten geboekt kunnen worden. Ayurveda is een zeer holistisch, natuurlijk en compleet genezingssysteem met een geschiedenis van reeds meer dan 2000 jaar.
Samengevat kan je deze tantra massage zien als een combinatie van ayurvedische massage en een tantrische benadering van het leven.

De energetische aspecten van tantra massage

De massage op zich kan je in basisvorm als een relaxatiemassage beschouwen. Echter komt er heel wat meer bij kijken. In een tantra massage wordt met prana gewerkt, de universele energie die in en rond alles en iedereen aanwezig is. Prana vormt de levenskracht die iedereen nodig heeft om op mentaal, emotioneel en fysiek vlak te kunnen functioneren. Het lichaam bestaat uit 7 hoofdchakra’s (= energiecentra) die met elkaar verbonden zijn via een stelsel energiekanalen, nadi’s genoemd.

Via druk op de talloze marmapunten (energiepunten) die het lichaam bevat, kan deze energie opgewekt en verplaatst worden. Het doel in tantra en dus ook deze massage is om de energie te ‘sublimeren’, wat erop neerkomt deze te verplaatsen van de 3 laagste naar de 4 hogere chakra’s. Op deze manier wordt een hoger spiritueel niveau bereikt.

Voor wie is tantra massage bestemd?

Tantra massage energetisch lichaamswerkEen tantra massage is voor iedereen een unieke beleving. Meer nog, zelfs elke sessie is voor eenzelfde persoon telkens anders. In een diepere staat van ontspanning beslist het lichaam namelijk zelf, onder begeleiding van de therapeut, of de tijd bijvoorbeeld gekomen is om bepaalde emoties, blokkades of trauma’s los te laten.

Voor wie is een tantra massage aangeraden of mogelijk?

 • Personen die onrustig en gestresseerd zijn, of zich niet goed in hun vel voelen
 • Personen die problemen van relationele of seksuele aard ondervinden
 • Personen die in hun leven traumatische ervaringen beleefd hebben
 • Personen die nieuwsgierig zijn naar energetisch lichaamswerk en de gezondheidsvoordelen en sensaties die hieruit kunnen volgen voor lichaam en geest

Wie bewust op zoek is naar een erotische massage met als enige doel het bereiken van een orgasme of happy ending, is hier aan het verkeerde adres en zet zijn of haar zoektocht best verder.

Heb je problemen met je gezondheid of specifieke klachten, dan is het belangrijk dat je deze vermeldt op het aanvraagformulier. Wanneer op basis hiervan volgens ons een tantra massage afgeraden wordt, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Na het vastleggen van een datum voor de afspraak ontvang je nog een document met enkele tips en richtlijnen als voorbereiding op de massage.

Mogelijke effecten van tantra massage

Een tantra massage is een reis in en naar jezelf. Stap voor stap wordt een diepere staat van ontspanning bereikt. Meer en meer weg uit je hoofd en bewust in je lichaam zelf aanwezig.

Dit gaat samen met je hersengolven die van een beta naar een alfa en uiteindelijk zelfs theta toestand kunnen gaan. Deze theta staat wordt ook bereikt tijdens bijvoorbeeld hypnose en de REM slaap. Het is de poort naar het onderbewustzijn waar herinneringen en emoties worden vastgehouden. Je energie wordt ‘wakker’ gemaakt en het is mogelijk dat energetische blokkades en trauma’s loskomen en geuit worden.

Volgens de principes van tantra wordt deze energie tijdens de massage naar boven in het lichaam geleid, een proces dat we sublimatie noemen. Dit kan gepaard gaan met intense sensaties die soms over het hele lichaam gevoeld worden en mogelijks zelfs orgastisch van aard zijn (los van het al of niet behandelen van de genitale zone). Dit is voor heel veel mensen een nieuwe wereld die opengaat.

Tantra massage effectenDe massage leert je om puur te ontvangen zonder zelf terug te geven, iets wat voor veel mensen (vaak vrouwen) niet altijd evident blijkt. Een echt me-time moment!

Je krijgt ahw een injectie van levensenergie, die volgens sommigen tot weken na de massage voelbaar is. Dit kan zich uiten op verschillende manieren *:

 • Een gevoel van diepe ontspanning, zowel lichamelijk als geestelijk, wat een positief effect heeft op je stressniveau en angsten
 • Door de vrijgestelde endorfines kan eventuele pijn verlicht worden (bv. fibromyalgie, CSV), tot soms dagen na de massage
 • Een mentale helderheid waardoor gemakkelijker (zware) beslissingen genomen kunnen worden
 • Een actievere levensstijl en zin om meer te bewegen
 • Creatiever zijn in alles wat je onderneemt en doet
 • Kan helpen bij problemen van impotentie, vroegtijdige zaadlozing, vruchtbaarheid, ongevoeligheid voor orgastisch genot
 • Stimuleert het immuunsysteem zodat gezondheid en het zelfhelend systeem van het lichaam ondersteund wordt
 • Wekt de seksuele energie op en leidt deze door het lichaam om blokkades vrij te maken en het potentieel van het orgastisch genot te vergroten
 • Opent jouw hartchakra en ontwikkelt een grotere openhartigheid en waardering voor het leven 

Verder kunnen de verschillende getuigenissen helpen om een beter beeld te krijgen over de mogelijke effecten van een tantra massage.

* Deze effecten kunnen niet gegarandeerd worden.

Tantra massage verloop & tarieven

Het verloop van de massage en de tarieven zijn afhankelijk van de gekozen therapeut en vind je terug op de therapeuten pagina. 

Voor vrouwen kan op het einde een yoni massage aan bod komen en voor mannen een lingam massage.

Algemene info

Tantra massage algemene info

Voor wie is een massage nuttig?
Wat zijn de mogelijke effecten?
Hoe is het verloop en wat zijn de tarieven?

Yoni massage

Yoni massage

Ervaar de helende effecten van een yoni massage op vlak van gezondheid en seksualiteit in een harmonie van aanraking en energetisch werk.

Lingam massage

Lingam massage

Ervaar de helende effecten van een lingam massage op vlak van gezondheid en seksualiteit in een harmonie van aanraking en energetisch werk.